Background Image

Coaching w praktyce

Czym jest coaching?

„A kto pyta?”. Warto zapytać; nie bez przyczyny. Zaledwie bowiem 2% naszego odbioru świata pochodzi z niepodważalnych, jednoznacznych faktów. Na pozostałe 98% składają się indywidualne doświadczenia, przekonania i system wartości każdego z nas. Ilu klientów tyle wewnętrznych światów.

Co na to coaching? Odpowiada – poprzez indywidualne podejście i pracę, prowadzące przez doświadczanie do lepszego zrozumienia siebie oraz do wypracowania trwałej zmiany.

Definicji coachingu jest wiele (niżej przytaczam kilka z nich). To, co najważniejsze zawiera się w kilku ważnych regułach.

Coaching
to relacja partnerska

Coach posiada kwalifikacje,
umiejętności i narzędzia,
Klient zaś zasoby potrzebne
do pracy.

Coaching
to proces

Jeżeli ma prowadzić do trwałej zmiany
lub wzmocnienia Klienta
powinien odbywać się w czasie, by zmiana  mogła się utrwalić.

Coaching 
to droga do celu

Zarówno tego na sesję jak i na cały proces; jednak zawsze indywidualnego i rozwojowego dla Klienta i przez Niego zdefiniowanego.

 

Definicje coachingu

„Metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań”

(Izba Coachingu)

 


„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.”

(International Coach Federation)
 

„Odblokowywanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej czy jego dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem”

(sir John Whitmore, Executive Coach)

Jak przebiega proces coachingowy?

Można wyróżnić kilka etapów procesu coachingowego. Inaczej przebiegają one w pracy z Klientem korporacyjnym a inaczej w pracy z Klientem indywidualnym.

Proces

Podstawą coachingu jest rozmowa. Tematy poruszane pomiędzy Klientem i coachem oraz ich głębokość wymagają istnienia między stronami dobrej relacji, opartej na zaufaniu i szczerości. Relacja taka jest budowana stopniowo i pogłębia się ze spotkania na spotkanie.

Proces coachingowy składa się z pojedynczych sesji i obejmuje zwykle od 6 do 12 spotkań. W jego trakcie Klient przy asyście coacha ustala, planuje i realizuje swoje cele.

„Po zakończeniu procesu coachingowego nic już nie będzie takie, jak wcześniej”.

Łada Drozda (Executive Coach)

Czym coaching nie jest?

Coaching:

  • NIE odnosi się do przeszłości – jak PSYCHOTERAPIA,
  • NIE przekazuje porad – jak KONSULTING czy DORADZTWO,
  • NIE przekazuje wiedzy i umiejętności – jak TRENING czy MENTORING.

W PRAKTYCE zwykle Klienci oczekują różnych form wsparcia.

Jako uzupełniające mogą być zatem prowadzone sesje mentoringowe, konsultingowe czy doradcze. WAŻNE jednak, by działo się to PODCZAS OSOBNYCH SESJI lub Z WYRAŹNYM ODDZIELENIEM CZĘŚCI np. DORADCZEJ w trakcie trwania sesji coachingowej.

Coaching NIE LECZY NAŁOGÓW CZY ZABURZEŃ PSYCHO-EMOCJONALNYCH. Jeżeli zatem w trakcie sesji coachingowych pojawiają się jako istotne tematy odwołujące się do przeszłości Klienta lub Jego uzależnień, Coach może zasugerować Klientowi spotkanie z psychoterapeutą. Kontynuacja sesji coachingowych możliwa będzie równolegle do prowadzonej psychoterapii lub ponownie po jej zakończeniu.

Czym jest mentoring?

Mentoring jest naturalną metodą przekazywania swojej wiedzy innym, ale też nauczania ich wspierających tę wiedzę umiejętności. Jest inspirowaniem i dzieleniem się swoją mądrością płynącą ze znajomości rzeczy i własnych doświadczeń.

Mentoring to także „udzielanie rad, informacji lub wskazówek przez osobę, która ma doświadczenie, umiejętności lub praktyczną wiedzę, przydatne do osobistego i zawodowego rozwoju drugiego człowieka” (za Richardem Luecke).

Mentoring może być stosowany uzupełniająco bądź wymiennie do coachingu.

Kiedy szukać coacha?

Zawsze, kiedy ważna staje się poprawa jakości życia – Twojego lub Twoich pracowników. Praca z coachem pomaga odkrywać i osiągać cele:

  • Zawodowe – gdy zastanawiasz się nad wyborem lub zmianą zawodu, gdy chcesz awansować, gdy chcesz lepiej zarządzać lub sprawdzać się jako pracownik, gdy rozwijasz swoją firmę lub własne umiejętności przywódcze, gdy chcesz lepiej współpracować w zespole (również tym międzykulturowym), gdy chciałbyś skuteczniej rozwiązywać konflikty, gdy stawiasz swoim pracownikom cele rozwojowe,…
  • Prywatne – gdy masz konkretny problem do rozwiązania, chcesz uporządkować myśli lub podnieść samoświadomość, być lepszym rodzicem, dzieckiem czy przyjacielem, lepiej budować swoje relacje z innymi, zarządzać finansami, wypoczywać, cieszyć się z życia,…

Kiedy szukać mentora?

Zawsze, kiedy ważne jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i inspiracji oraz czerpanie z doświadczeń drugiej osoby. 

PAMIĘTAJ

Żyjesz jednym życiem, w którym te dwie sfery, zawodową i prywatną, można rozróżnić, ale nie można rozdzielić. I bez względu na to, jak zdefiniujesz dziś swój cel, jego realizacja będzie miała wpływ na Ciebie całego – człowieka, wcielającego się w różne role życiowe. 

Nie wszystko musisz robić sam. Pozwól, by wykwalifikowany coach IC i mentor towarzyszył Ci w drodze do realizacji Twoich celów i budowania wiedzy. Tak wzmocniony i przygotowany, nauczysz się w samodzielnie pracować z nowymi wyzwaniami.

 

image

Zapraszam Cię do wspólnej pracy nad realizacją Twoich celów.

Kliknij i skontaktuj się